Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons website-adres is: http://departij.org.

STRATO Webhosting STATEMENT

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen en hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

PRIVACY STATEMENT DePartij

DePartij, gevestigd te Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van (bestuurs-, fractie- en overige) leden en sponsoren zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • U kunt alle gegevens over onze vereniging vinden op www.departij.org
 • U kunt contact met ons opnemen via info@departij.org

Functionaris Gegevensbescherming

F. Tijhof is de Penningmeester en Functionaris Gegevensbescherming van DePartij. Hij is te bereiken via fred@departij.org

Persoonsgegevens (PG’s) die wij verwerken

DePartij verwerkt uw persoonsgegevens als u lid, sponsor, bestuurs- of fractielid bent van de vereniging. Deze te verwerken gegevens heeft u  zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige PG’s die wij verwerken

DePartij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Ras (Met het eventueel publiceren van foto’s op onze website en overige sociale media wordt onbedoeld ook het ras gepubliceerd)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij PG’s verwerken.

DePartij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van uw lidmaatschap/sponsorschap en betaling.
  Verzenden van eventuele elektronische nieuwsbrieven of promotiemateriaal.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over activiteiten en veranderingen binnen onze vereniging.
 • DePartij verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

DePartij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DePartij) tussen zit. DePartij gebruikt geen vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DePartij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens die u ons aanlevert en wij verwerken, bewaren wij zolang er sprake is van een lidmaatschap, sponsoring of een bestuurs- c.q. andere functie c.q relatie binnen onze vereniging. Na het beëindigen van een relatie zoals hiervoor bedoeld, worden na afsluiting alle gegevens zowel elektronisch als ook fysiek, verwijderd of vernietigd voor zover de wet dit toestaat.
 • Gegevens van anonieme sponsoren (mensen die geen bekendheid aan hun bijdrage willen geven)worden niet geregistreerd anders dan door de bank op bankrekening afschriften en het archiveren van de aanvraag in het betreffende jaar.
 • Email adressen en of andere contactgegevens van derden worden na afhandeling verwijderd. Er wordt hiervan geen historie opgebouwd.
 • Van toeleveranciers wordt het e-mailadres en de inkoophistorie maximaal twee jaar bewaard voor eventuele herhalingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

DePartij zelf verstrekt geen gegevens aan derden tenzij de wetgever dit afdwingt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

DePartij zelf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DePartij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@departij.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DePartij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DePartij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Uw gegevens worden lokaal bewaard en niet in de cloud opgeslagen.
 • Uw gegevens, voor zover niet digitaal, worden in een afgesloten ruimte gearchiveerd.
 • Uw gegevens zijn alleen voor de bestuursleden toegangkelijk.
 • Onze website en email is gehost bij en wordt beveiligd door Strato AG Berlijn, Duitsland.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@departij.org