Pers en archief

Met dank aan een ieder die DePartij tot op heden heeft gesteund….

Hieronder vindt staat ons digitaal archief, Het is nu nog klein, het kan gaan groeien. Als u een leuke relevante bijdrage heeft, die u wilt delen, kunt u die sturen naar:

info@departij.org o.v.v. archiefbijdrage.

Samenwerking nieuwe lokale partijen Noord-Veluwe

In gesprek met raadsleden Nunspeet – Verslag 15 maart

Eerste stap tot samenwerking nieuwe lokale politieke partijen Noord-Veluwe genomen.

DePartij, de Dorpspartij Epe en WIJ Harderwijk-Hierden

  www.departij.org                  www.dorpspartijepe.nl               www.wij-harderwijk.nl

In het kader van voorbereiding op de campagnetijd kijken de meeste kandidaat-raadsleden om zich heen. Op de Noord-Veluwe zijn 3 nieuwkomers bij #GR2018 die ook nog eens alle drie willen dat de huidige lokale politiek eens flink wakker wordt geschud.

Duidelijke mening en visie

Bij toeval raakten John Nijhuis-Pollack, lijsttrekker van De Partij Nunspeet en Mark de Lange, lijsttrekker van WIJ Harderwijk-Hierden met elkaar in gesprek.

Nijhuis-Pollack: “Al snel bleek dat De Partij en WIJ Harderwijk-Hierden beiden een duidelijke mening en visie hebben over hoe de toekomst in Nunspeet en Harderwijk er uit zouden moeten gaan zien.” Tijdens het gesprek kwam het onderwerp op hoe ze elkaar konden versterken.

Mark: “Dat zagen we beiden wel zitten, als lokale partij moet je eerst vechten tegen de gevestigde orde. De landelijke partijen hebben automatisch al een grote achterban, dankzij de leden van de landelijke club. De zittende lokale partijen zijn eigenlijk te veel verweven in de bestaande manier van politiek bedrijven. Zo kunnen we elkaar als nieuwkomers ondersteunen in campagnetijd en de tijd na de verkiezingen.”

Inwoners anders betrekken

Rien van der Vlies, lijsttrekker van de Dorpspartij in Epe vult aan: “Ook wij merken in de aanloop naar de verkiezingen dat de zittende politiek niet zo goed weet wat ze met ons aan moeten.”

Nijhuis-Pollack: “De raadsleden in Nunspeet lijken zich soms boven de inwoners verheven te voelen. Voeling met de hele achterban in belangrijk. Anders zouden inwoners aan ‘eigen belang eerst’ kunnen gaan denken en dat zou er niet moeten zijn. Transparantie en duidelijkheid”

Alle drie de partijen willen de gemeentepolitiek anders gaan laten lopen. Getuige de deelname en het zelfvertrouwen van de 3 nieuwe lijsttrekkers in Epe, Nunspeet en Harderwijk zijn er een hoop inwoners die vinden dat de huidige politiek niet voldoende voor hen en andere inwoners doet.

“Het moet terug naar de basis en dat is dat de inwoners de raad kunnen adviseren,” zegt de Lange. Hij vervolgt: “De gemeente is de instantie die er is ter ondersteuning van de inwoners en ondernemers.

En in Harderwijk denken de huidige partijen ook echt dat dat zo is. Maar als je je inwoners niet vooraf hun mening laat geven bij belangrijke onderwerpen, dan doe je het gewoon niet goed.”

Van der Vlies: “In Epe willen wij als Dorpspartij dat er raadgevend referendum kan worden georganiseerd bij grote onderwerpen. Als dan 80% van de inwoners ’voor’ kiest en dat komt op grote schermen in de raadszaal te zien, dan willen wij wel eens zien of de raad wat anders durft te stemmen. Als je de stem van het volk moet zijn, zul je dus de inwoners moeten volgen.”

Geen verdamping gemeenschapsgeld

Alle drie de lijsttrekkers zijn het over eens dat er minder gemeenschapsgeld moet verdampen. De Lange: “Volgens WIJ Harderwijk-Hierden wordt er veel te veel geld in een bodemloze put gegooid. Onderzoeken kunnen goedkoper als je inwoners hun mening vooraf laat geven. Dit hoeven adviesbureaus dan niet meer uit te zoeken.

Van der Vlies vult aan: “Precies dat is wat wij ook hebben ondervonden. Vraag de expertise van eigen ambtenaren voor onderzoeken, of vraag een ambtenaar uit een buurgemeente om advies. Zo hou je honderdduizenden euro’s in de knip.”

Nijhuis-Pollack geeft aan dat de Partij ook niet onnodig geld meer wil verkwisten. “Er zijn teveel hoogdravende projecten in Nunspeet gerealiseerd waar de gemiddelde inwoner niks aan heeft. Allemaal zondegeld waar een hoop zaken voor een grote groep inwoners mee gerealiseerd had kunnen worden.”

Fijner leefklimaat door lokale partijen

De gemeente moet er voor de inwoners zijn. Nijhuis-Pollack: “De gemeente moet een instantie zijn die het officiële deel van ons leven verzorgd en er is ter ondersteuning van de burgers en de ondernemers. Het moet zo zijn dat iedere inwoner een fijn woon- en werkklimaat in zijn eigen gemeente heeft.”

De Lange: “Juist daarom vinden wij het ook een mooi om te lezen dat de lokale partijen in heel Nederland zetelwinst zullen gaan boeken. Blijkbaar vindt men in heel Nederland lokale ideeën belangrijker dan de invloed van partijen met een landelijke achterban.” Dat inwoners de campagne en de komst van de nieuwe, lokale partijen volgen blijkt uit de reacties. Net als veel nieuwe dingen in het leven zijn inwoners niet heel genuanceerd. Of de nieuwelingen worden niet serieus genomen, of de deelname wordt als positief ervaren.

Van der Vlies: “We krijgen de laatste weken veel leuke reacties en mede door de hoeveelheid hiervan verwachten we ook absoluut deel te kunnen gaan nemen in de gemeenteraad.”

Ondersteuning

De 3 lijsttrekkers denken regionaal een hoop van elkaar te kunnen opsteken. Discussies in de raad zullen gaan over zaken die zich op gemeenteniveau afspelen. Daarentegen zullen een groot deel van die discussies ook over zaken gaan die ook in buurgemeenten spelen. En zaken die zich net zo goed in andere gemeenten hadden kunnen afspelen.

v.l.n.r. : Fred Tijhof (DePartij), Rien van der Vlies, Mw. Eveline Stoevenbelt (Dorpspartij Epe), John Nijhuis-Pollack (DePartij) en Mark de Lange (WIJ Harderwijk-Hierden)

Artikel: Mark de Lange

12 december 2017

Nunspeet Huis aan huis

In gesprek met een nieuwe partij

Kersttijd 2017, DePartij -Rechts Marja Talsma-Hagen en Links John Nijhuis-Pollack. Interview door Dick Baas voor de Huis aan huis. foto: Dick Baas

Week 50 – Nunspeet Huis aan Huis

Foto Bram van der Biezen. v.l.n.r : Marja Talsma-Hagen, Fred Tijhof, John Nijhuis-Pollack

donderdag 31 augustus 2017  De Stentor – Floris Brandriet Nunspeet

DePartij wil ‘ingeslapen’ politiek opschudden.

Oprichters van nieuwe politieke partij merken dat er in Nunspeet veel onvrede is over de politiek. ‘Wij moeten er nu een klap op geven.’

Een nieuwe politieke partij oprichten in een gemeente waar nu al zeven partijen de 21 zetels verdelen. John Nijhuis-Pollack, Fred Tijhof en Marja Talsma leggen uit waarom zij (samen met Bertus Foppen) dat en goed idee vinden en DePartij in het leven riepen. ,,In juni dachten we: Wij mopperen wel met z’n allen, maar wat gaan we eraan doen?”

Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? 

JNP: ,,In november 2016 ben ik voorzitter van ABN geworden en daarna kwamen er nog enkele nieuwe bestuurders bij. Maar er kwam geen beweging en geen dynamiek in. Veel van hetzelfde als ik al kende. Het werd niet wat ik zocht zocht. Er kwam geen inhoud, geen richting en geen visie. In april van 2017 heb ik mijn diensten aan ABN beëindigd.

In juni 2017 kwamen drie oud ABN bestuurders die ook de handdoek in de ring gegooid hadden op bezoek. We hebben vele dagen en avonden lang door zitten praten en toen besloten een nieuwe lokale politieke partij op te richten.

Eigen identiteit, eigen visie, eigen missie en doelen.”

Weer een nieuwe partij, zit Nunspeet daar op te wachten? 

FT: ,,Er is veel ontevredenheid in Nunspeet over de politiek. Wij moeten er nu een klap op geven, dachten we. En geen vier jaar meer wachten.”

Maar dan kun je je toch ook aansluiten bij een bestaande partij?  

MT: ,,De huidige partijen doen veel te weinig voor de bevolking. Die zitten er voor hun eigen eer en glorie.”
JNP: ,,Veel non-antwoorden zoals “We gaan het bekijken”, “Wij komen daar op terug”, “U hoort nog van ons”. Het is een ingeslapen club, die vaak alleen het eigen belang ziet. Een kleine groep die hun eigen zaken regelen op een manier waar de burgers weinig tot niets aan hebben. Ik zit er als ondernemer zo in: ‘Niet lullen, maar poetsen’. Ik ben gewoon een burger die niet wil dat er geld over de balk wordt gegooid.”

Gebeurt dat nu dan?

FT: ,,Er komt weer zo’n project aan: De Oenenburgweg  beklinkeren. En dan zetten ze er bordjes bij, zodat de mensen niet harder dan dertig gaan rijden. Ja,ja. Wij vrezen nu al dat het over een paar jaar weer geasfalteerd moet worden. Wij zeggen dan: hou die anderhalf â twee miljoen in de zak.”
JNP: ,,Er zijn een aantal dingen die wij misstanden noemen; sommige wat groter dan andere. Zo verdeelt Nunspeet de woningen op een wijze waar wij vraagtekens bij hebben. Dat er woningnood is, wordt door de gemeente ontkend. Het beheer is over de schutting gegooid en bij Omnia geland. Iedereen die hier geboren wordt, zou hier moeten kunnen wonen. Maar dat is een lastige zaak zo ervaren vele dorpsgenoten, die met de ziel onder de arm noodgedwongen de dorpen moeten verlaten, dit.”

Waar rekenen jullie bij de verkiezingen op? 

JNP: ,,We hebben de arrogantie om te denken dat we zes zetels kunnen halen en daarmee de grootste partij kunnen worden.’

Dat zou meteen een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen.

De bezorgde bewoners vertegenwoordiging van de Winckelweg met de Nijverheidsweg.     Foto: Wijnand Kooymans

Handtekeningenactie tegen bouw woningcomplexen, DePartij was er bij:

01-09-2017, 14:14 | Van de redactie: Wijnand Kooijmans

NUNSPEET   Bewoners van woningen aan de Winckelweg in Nunspeet zijn een handtekeningenactie gestart om te protesteren tegen de bouw van twee woningcomplexen in hun omgeving. Het gaat om in totaal 24 eenheden met een kamer en een badkamer met douche en toilet. De keuken moet worden gedeeld door zes personen.

Het complex moet verrijzen op de hoek van de Winckelweg met de Nijverheidsweg. De bewoners vrezen dat de gekozen woonvorm tot veel problemen leidt in hun omgeving. Inmiddels zijn 65 handtekeningen opgehaald. De vrees bestaat dat de kamers vooral bewoond gaan worden door mensen met problemen. De bewoners nemen het de gemeente kwalijk dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd over de plannen.

LOCATIE Eerdere plannen voor grootscheepse appartementenbouw op de betreffende locatie zijn, zo geven de bewoners aan, afgekeurd door de gemeente als niet passend en onwenselijk. Het verwijt is dat de gemeente nu zelf een projectontwikkelaar heeft aangegeven mee te willen werken aan de door hen omstreden woonvorm.

De bewoners spreken van een nieuw pension Rialki dat aan de Laan in Nunspeet jarenlang voor overlast heeft gezorgd en eisen dat het plan van tafel gaat. Ze vrezen de aanzuigende werking van overlast van alcohol,- agressie- en drugsgerelateerde criminaliteit, mede gezien de overlast van het gebruik en de handel in drugs welke eerder in de Winckelweg plaats vond.

De bewoners geven aan dat toen eerst actie van hen nodig was voor de gemeente in actie kwam. Gewezen wordt op het feit dat dagelijks tientallen kinderen de locatie passeren op weg naar school. Door de omwonenden wordt ook gewezen op te verwachten parkeerproblemen. Er komen 24 woonunits terwijl maar zeventien parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat doet hun vrezen dat in de omliggende straten wordt geparkeerd. Niet alleen door bewoners maar ook door hun bezoekers.

Door 4­_U_ Vastgoed uit Nunspeet wordt gesteld dat de kritiek van de omwonenden niet terecht is. Volgens hen zijn de woningen bestemd voor vele doelgroepen zoals mensen die nu om campings wonen en moeten verhuizen. De kamers zijn, zo wordt aangegeven, ook bestemd voor alleenstaanden en woningzoekenden met een beperkter budget. In een brief wordt aangegeven dat men zeker niet bereid is miljoenen te investeren om daarna de zaak te laten verpauperen.

Er wordt een beheerder aangesteld die telefonisch bereikbaar is. Ook wordt voor de bewoners een huishoudelijk reglement opgesteld. Het wordt door de vastgoedmaatschappij onbegrijpelijk genoemd dat kwaadwillende verhalen de wereld hebben ingestuurd om zo een hetze tegen het plan te creëren. Verweten wordt dat grondboringen zijn verstoord door moedwillig vervuiling aan te brengen. Omwonenden verzetten zich met klem tegen deze suggestie. “We wisten niet eens dat er grondboringen zijn verricht”, zo zegt de familie Snaterse als woordvoerders van de omwonenden.

Het bedrijf geeft aan geen reden te zien van de plannen voor de bouw af te zien. De omwonenden zeggen door te strijden en hopen begrip te vinden bij de politiek.

Bewoners van de Winckelweg komen met handtekeningen in het geweer tegen nieuwbouwplannen in hun omgeving.

30-08-2017, 08:34 | Van de redactie

NUNSPEET Ze kunnen het huidige politieke beleid niet helemaal waarderen. Dat is voor vier inwoners van de gemeente Nunspeet reden een nieuwe politieke partij op te richten. Met de naam DePartij willen ze aangeven dat iedereen zich bij hen kan aansluiten, gelovig of ongelovig of welke kern binnen de gemeente dan ook.

Het initiatief is genomen door de Nunspeters John Nijhuis-Pollack en Fred Tijhof, Bertus Foppen uit Vierhouten en Marja Talsma uit Hulshorst. ,,De gemeente wekt de indruk dat de burger er voor hen is. Wij vinden dat de gemeente er is voor de burger. Hen van dienst zijn moet een kerntaak zijn van een gemeente”, aldus Nijhuis-Pollack.

WONINGBOUW De zorg rond voldoende woningbouw is zo’n kritiekpunt. Nijhuis-Pollack: ,,De gemeente neemt daarvan afstand. Ze zeggen Omnia regelt het wel. Waarmee ze ontkennen dat er woningnood is, terwijl wij regelmatig geluiden horen van mensen die al jaren ingeschreven staan en geen woning krijgen. Wij vinden dat de gemeente moet zorgen voor een omgeving waar ook jongeren zich moeten kunnen huisvesten.”

,,Wij willen geen partij zijn van de mooie woorden. We hoeven niet aardig te worden gevonden. Wij willen ons hard maken er voor de mensen te zijn. Ook wij zijn inwoners van de gemeente Nunspeet en lopen tegen dezelfde problemen aan van iedereen. Wij willen niet meedoen aan politieke spelletjes maar waar maken wat we beloven.” De vier vinden dat er te veel besluiten zijn genomen die veel geld hebben gekost en uiteindelijk weer moesten worden teruggedraaid.  Fred Tijhof noemt als voorbeeld de plannen voor de Oenenburgweg waar de gemeente 1,5 miljoen euro voor uittrekt. ,,Terwijl we nu al weten dat een klinkerweg geluidsoverlast gaat opleveren en de weg dus weer binnen twee of drie jaar moet worden opengebroken.” John Nijhuis-Pollack noemt als aanvulling de plannen voor het Stationsplein. ,,Toen ik hier veertig jaar geleden als gast kwam werd al gesproken dat er een tunnel moest komen. Nu is er weer een plan dat straks niet voldoet en dus weggegooid geld is”. Alle vier zijn blij met de Oostelijke Rondweg. Fred Tijhof: ,,Maar waarom geen waterafvoer vanuit de wijk Oenenburg hierop aangesloten. Iedereen weet dat de wijk Oenenburg met een waterprobleem kampt, Als je er naar vraagt weten ambtenaren van niets.” Zoals de vier ook vraagtekens zetten bij het vergunningenbeleid. Daardoor is een stoute cross al gesneuveld en de wilddagen in Vierhouten.

De vier pleiten voor een omgeving waar ouderen zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. Waar dorpen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen, voor een goed en gezellig verenigingsleven. Een omgeving waar een andere mening bespreekbaar is en niet zomaar iemand wordt veroordeeld. DePartij biedt als extra voor de leden en sponsors informatie over een gezond en verantwoord voedingspatroon. Iets extra’s door de aanwezigheid van Marja Talsma – ook bekend als het kruidenvrouwtje – als gediplomeerd orthomoleculair voeding en suppletie coach.

ONDERNEMERS Alle vier zijn ondernemers. En vinden dat meer naar ondernemers moet worden geluisterd. Bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van de Markt. ,,Ondernemers hebben een plan ingediend. Maar de gemeente wil weer eens drie plannen met studies die weer veel geld gaan kosten. Laat de ondernemers het invulling. Het is immers hun kennis, risico en broodwinning.”

Foto vlnr: Marja Talsma, Fred Tijhof en John Nijhuis-Pollack. (Bertus Foppen ontbreekt op de foto)

Persbericht Nunspeet.nu 25 augustus 2017

Door Bram van de Biezen

NUNSPEET – Nunspeet is een nieuwe politieke partij rijker.

De naam is ‘DePartij’ met als initiatiefnemers Bertus Foppen uit Vierhouten, Marja Talsma uit Hulshorst en de Nunspeters John Nijhuis-Pollack en Fred Tijhof.

Aanleiding is dat de betrokkenen vinden dat het anders kan in de politiek. Minder loze beloftes en holle woorden. Geen onduidelijke wollige verhalen. Volgens de vier hebben ze een duidelijke mening en visie hoe de toekomst er in de gemeente Nunspeet uit moet zien.

Aangegeven wordt dat men politiek wil bedrijven met een zakelijk inzicht. Resultaten tellen. “We zeggen wat wij gaan doen en wij gaan doen wat wij zeggen”, zo wordt aangegeven. Streven is de lokale economie, als grootste inkomstenbron, verder te laten groeien. De vier vinden dat de gemeente een instantie moet zijn die het officiële deel van de inwoners verzorgd en er verder is ter ondersteuning van de burgers en ondernemers.

De nieuwe partij wil zorgen voor een omgeving waar huisvesting is voor jongeren. Een omgeving waar men kan wonen waar men is geboren. Een omgeving ook waar ouderen de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. Men wil mogelijkheden scheppen voor de door- ontwikkeling van de vier kernen binnen de gemeente Nunspeet.

Gestreefd wordt naar een omgeving waar men zich veilig en geborgen voelt met een goed en gezellig verenigingsleven. Een omgeving ook waar een andere mening bespreekbaar is en men niet zomaar wordt veroordeeld. Een omgeving waar iedereen kan genieten, wonen en ondernemen.

Ook biedt DePartij hulp en informatie voor een gezond en verantwoord voedselpatroon en wil mensen op weg helpen die de weg in overheidsland zijn kwijtgeraakt.

DePartij is inmiddels te volgen via Facebook/@DePartij2017 en via www.departij.org

© DePartij 2017-2018