Wat wil DePartij?

Tijdens de verkiezingsperiode praten veel politieke partijen de burger naar de mond om die stem toch maar te winnen. Inspelen op wat de mensen graag willen horen en vooral zeggen dat zij dat voor u gaan regelen. Dat is landelijk zo en dat is lokaal zeker niet minder.

Na de verkiezingen wordt de kiezer dan vaak teleurgesteld en het standaard antwoord van de politiek is dan: “We hebben helaas niet de meerderheid en wij moeten samenwerkingsverbanden met anders denkende partijen aangaan. Daarom kunnen wij niet waarmaken wat wij voor de verkiezingen gezegd hebben….”

U bent er weer mooi klaar mee en uw vertrouwen in de politiek verdwijnt als water van de tafel. Uw motivatie om naar de stembus te gaan wordt ook steeds minder. Uw vertrouwen is door de politiek van nu zodanig beschadigd dat u er niet meer in geloofd.

Bepaalt u zelf maar of de politiek de beloftes van vier jaar geleden is nagekomen, of u daar iets aan heeft gehad. Wij dagen u uit om daar eens goed over na te denken…..

Reken de huidige politiek maar eens af op resultaten en niet op gedane beloftes en intenties.

DePartij is anders…

Wij denken anders en wij zijn direct. Dat schrikt sommige mensen af.. We doen dat op een niet kwetsende wijze maar wel duidelijk. Wij noemen de dingen zoals ze zijn en pakken problemen het liefst voortijdig aan. Soms kan de waarheid hard overkomen.

Meer voorkomen dan genezen. Kansen voor onze gemeenschap om in de komende jaren te kunnen groeien moeten herkend worden. Wij zijn niet het schip dat alle kanten opwaait. Wij sturen bewust en gericht naar resultaten waar u in die toekomst iets aan heeft.

Partijprogramma 2018-2022

 

 

Waar staan wij voor?

Een einde maken aan het ongenoegen over te weinig sociale woningbouw. Een meer rechtvaardige verdeling van de aanwezige woonruimtes. Betere doorstroming en verdeling van de beschikbare woonruimtes. Zorgen voor acceptabele alternatieven die als overbrugging kunnen dienen totdat de krapte uit het huizen aanbod verdwenen is. Zorgen voor een omgeving waar jongeren zich ook kunnen huisvesten. Een omgeving waar je kunt wonen waar je geboren bent. Met huisvestingsmogelijkheden voor iedereen en zeker voor hen die (nog) niet zo heel veel te besteden hebben. Stoppen met de voorkeursbehandeling van statushouders.

Beschermen en behouden van onze eigen culturele normen en waarden. Niet christelijke gebedshuizen zijn in onze leefgemeenschap duidelijk niet gewenst. Medemenselijkheid tonen aan iedereen die onze hulp behoeft en waardeert, een positieve bijdrage aan onze samenleving wil leveren en zich niet als vijand van onze normen, waarden en cultuur positioneert. In Nunspeet komen wonen betekent aanpassen aan onze samenleving.

Een omgeving borgen waar onze ouderen en alle anderen de hulp en zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben op een plek die hen de beste kwaliteit van leven geeft. Dit alles moet ook betaalbaar blijven voor hen die minder te besteden hebben.

Mogelijkheden scheppen voor de door ontwikkeling van onze vier mooie dorpen. Niet passief de gebeurtenissen afwachten maar gericht en actief bezig zijn met onze toekomst. Op het paard gaan zitten in plaats van eronder hangen. Ondernemers ondersteunen die de ontwikkeling van de lokale (toeristen) industrie in hun vaandel dragen. Ondernemers die toeleveranciers zijn van die industrie en alle anderen die hard aan het werk zijn ons onze dorpen tot de mooiste dorpen van Nederland te maken. Dorpen met meer mogelijkheden dan beperkingen en overbodige regeltjes. Vermindering van de bureaucratie.

De 3 O’s: Samenwerkingsverbanden tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid realiseren om ondernemers tijdig lokaal te kunnen voorzien van goed opgeleide medewerkers van het juiste niveau.  Nunspeet voorbereiden voor het vestigen van HBO(+) en postuniversitaire opleidingsinstituten in samenwerking met de opleiders en instituten uit de regio Noord Veluwe. Nunspeet interessant maken en houden voor grotere ondernemingen die onze (jonge) bevolking aantrekkelijke carrière mogelijkheden kunnen gaan bieden in hun geboorte omgeving.

Veiligheid op onze straten en in onze huizen. Daar waar verkeersonveilige situaties zijn of kunnen ontstaan zullen wij maatregelen gaan voorstellen. Ook het preventieve deel van de veiligheid krijgt onze aandacht. Voorkomen is beter dan genezen. Een ambulancepost in Vierhouten kan een groot deel van de regio snel bedienen. Wij zullen het bewustzijn promoten dat veiligheid (op straat) bij jezelf begint en dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid hierin heeft, ook in de huiselijke en medemenselijke sfeer.

Een zelfbewuste samenleving is een veilige samenleving. een samenleving waar je met respect met en voor elkaar kunt groeien.

Een strakke handhaving van die regels die wij dan met elkaar moeten hebben en die nodig zijn om een veilige samenleving te garanderen. Een samenleving waar je je veilig en geborgen voelt met een goed en gezellig verenigingsleven. Een omgeving waar een andere mening bespreekbaar is en niet zomaar wordt veroordeeld. Een omgeving waar iedereen kan leven, genieten, wonen, werken en ondernemen. Pro actieve veiligheid in onze gemeente. Niet wachten tot het te laat is. Voorkomen is beter dan genezen.

.

Ieder dorp weer zijn eigen evenementen terrein. Het weer mogelijk maken om in ieder dorp de jaarlijkse feesten en activiteiten weer gezellig en veilig te kunnen houden. Stoppen met het ontmoedigingsbeleid naar alle vrijwilligers toe die zich enthousiast willen inzetten maar vanwege de overheids betutteling afhaken.

Mens en natuur in balans brengen om ons milieu leefbaar en schoon te houden. Een combinatie van beschikbare technologie inzetten. Ons uitgangspunt met energie is: Niets wegnemen, niets achterlaten.

Geen verspilling van ons gemeenschapsgeld. Duurzaam en kostenbewust investeren in de toekomst. Een eenvoudig en voor iedereen begrijpbare financiële verantwoording vanuit de gemeente zodat iedereen begrijpt waar ons geld aan besteed wordt.

Wilt u meer van ons en onze ontwikkeling weten? Wilt u een actieve rol in onze partij spelen? Met name jongeren vragen wij om zich bij ons aan te sluiten… Het is tenslotte jullie toekomst die bepaald wordt..

Vertel ons uw wensen, stel uw vragen….

© DePartij 2017-2018